zondag 22 juni 2014

Temperatuur

Temperatuur is een maat voor de beweging van atomen die begrenst wordt door de lichtsnelheid en het absolute nulpunt. Maar omdat de temperatuur van het heelal omgekeerd evenredig is aan de schaalfactor van het heelal zal het absolute nulpunt pas bereikt worden na oneindig lange tijd als het heelal oneindig groot is. Andersom geldt hetzelfde. Oneindig lang geleden is het heelal uit een singulariteit ontstaan. Nooit dus!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten